Bilder i bildarkivet i SiteVision

Lägg till en bild från bildarkivet på en sida

 1. Markera sidan som du vill lägga till en bild på.
 2. Klicka på bildikonen uppe i verktygsfältet
 3. Markera den bild i trädstrukturen för bildarkivet som du vill lägga till
 4. Klicka Ok

Om du behöver flytta bilden på sidan, markera ”Bild” under innehållsytan till vänster och flytta den uppåt/neråt. Klicka på Publicera.

Lägg till en ny bild i bildarkivet (via en sida)

 1. Markera sidan som du vill lägga till en bild på.
 2. Klicka på bildikonen uppe i verktygsfältet – bildmodulen öppnas i nytt fönster
 3. Markera var i trädstrukturen för bildarkivet som du vill lägga till en bild
 4. Klicka Ladda upp ny bild
 5. Välj bild och klicka ok
 6. Fyll i en bildbeskrivning (det här är alt-texten), klicka utanför fältet någonstans på sidan och klicka Ok

Om du vill lägga till en bild som bara ska användas på den här specifika sidan som du håller på att skapa kan du lägga bilden i mappen som heter ”Bilder på sidan”. Bilden är då inte sökbar i Sök-funktionen och kan heller inte hittas i arkivet när du står på en annan sida i innehållsträdet. Om sidan raders, raderas också bilden samtidigt.

Lägg till en ny bild i bildarkivet (via bildarkivet)

 1. Gå till Bildarkiv (längst upp till vänster på sidan, vid nedåtgående pil)
 2. Ställ dig i trädet och markera sidan där du vill lägga till en bild.
 3. Klicka på Ladda upp bild i mittenrutan
 4. Välj bild och klicka ok
 5. Fyll i en bildbeskrivning
 6. Klart

Om bildmodulen

När redaktören högerklickar på en bild och väljer Inställningar kommer hen in i bildmodulen. Det finns tre flikar, 1. Bildval, 2. Texter och 3. Övrigt.

Fliken Bildval

Här visas bilden tillsammans med information om bilden. Här kan redaktören fylla i en bildbeskrivning, alt-texten.

Fliken Texter

Här kan redaktören välja att hämta alt-text från Bildbeskrivningen i fliken Bildval eller att ange en egen alt-text. Här kan redaktören också fylla i Bildtexten som visas under bilden i publicerat läge.

OBS! Samma bild kan pekas ut i bildarkivet och läggas i två olika artiklar (exempelvis en svensk och en engelsk nyhet) med olika bildtexter (en på svenska och en på engelska). Bildtexten är kopplad till sidan den ligger på, inte bilden i bildarkivet. Fältet för Bildtext visas bara på sidan där bilden läggs till, inte från bildarkivet.

Fliken Övrigt

Här kan redaktören välja att ställa in bildstorlek och välja att exempelvis länka bilden vid Bildinteraktion.

Att länka en bild

 1. Gå till sidan där bilden finns.
 2. Högerklicka på bilden och välj Inställningar
 3. Välj fliken Övrigt
 4. Klicka i radioknappen ”Länka” vid Bildinteraktion och fyll i adressen.

Administrera Bildarkivet

 1. Gå till Bildarkiv längst upp till vänster vid pilen
 2. Bildarkivet öppnas och redaktören ser trädstrukturen
 3. Härifrån kan redaktören lägga till fler mappar, ändra namn på mapparna och flytta bilder mellan mapparna
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2023
Sidan publicerad av: System