Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du anmäler att du är intresserad av att flytta till Bergs kommun via vårt digitala kontaktformulär så lagras de uppgifter som du fyller i.

Representanter från Bergs kommun kommer sedan ha tillgång till dina uppgifter. De representanter som har tillgång till uppgifterna arbetar med att vägleda blivande inflyttare. Dessa behöver uppgifterna för att kunna följa upp ditt intresse och vägleda dig på ett bra sätt för att underlätta din flytt.

När du tar kontakt med oss via våra webbformulär så samtycker du även till att vi får lagra och tipsa dig om potentiella arbetsgivare, rekryterare eller andra nyckelpersoner inom kommunen och/eller Jämtland Härjedalen som vi bedömer kan hjälpa dig med frågor som berör din flytt. I det fall att du uppger någon annans personuppgifter (exempelvis i formuläret Efterlysning: Jag saknar dig) samtycker du även att du har tillåtelse från berörd person att uppge dennes personuppgifter och att de får lagras enligt vår integritetspolicy.

Vi tar personlig integritet på stort allvar och all behandling av dina uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan kontakta oss på bergs.kommun@berg.se

På Bergs kommuns webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.