Hej Markägare och Marksökare!

Vi hjälper er skapa plats för nya husdrömmar

Äger du tomtmark som vore passande för permanentboende? Skulle du kunna tänka dig att stycka av för att möjliggöra för fler att kunna bosätta sig i Berg? Eller söker du en tomt att bygga din husdröm på? Då kan du få kostnadsfri hjälp av oss.

Just nu är det många som drömmer om ett liv i Berg och efterfrågan på tomtmark är stor i hela kommunen. Därför har vi växlat upp och erbjuder ett stöd för dig som funderar på att söka förhandsbesked och avstyckning, men tvekar för att det känns snårigt och svårt eller bara har ont om tid. Vi kan samtidigt hjälpa dig som söker en plats att bosätta dig på genom att ge dig en direktkontakt till markägare.

När kan vi hjälpa till?

Vi kan hjälpa till om du har tankar på att avstycka 1-3 fastigheter för permanentboende eller bostad med möjlighet till djurhållning och mindre odling. Eller helt enkelt förmedla en kontakt mellan markägare och dig som söker mark.

Vad kan du få hjälp med?

Vi kan hjälpa dig att göra en första bedömning avseende lämpligheten och finns med som stöd under processen, men fattar inte beslut i ärendet.

I detta arbete tittar vi på:

 • Läge i förhållande till befintlig infrastruktur och samhällsservice
 • Riksintressen
 • Strandskydd
 • Terrängförhållanden och markfuktighet
 • Jordbruksmark
 • Överensstämmelse med översiktsplan
 • Lantmäteriets praxis
 • Kontakt med intresserade

Vi kan även ge stöd i att:

 • Översiktligt bedöma fastighetsgränsernas läge för att undvika framtida problem.
 • Ta fram information rörande servitut mm innan ansökan om förhandsbesked eller avstyckning görs.
 • Skriva ansökan till Lantmäteriet för att undvika onödiga kostnader och fallgropar.

Vad kostar det?

Ingenting! Detta stöd är helt gratis, så ta chansen att tillsammans med kommunen möjliggöra för fler att bosätta sig i vår fantastiska kommun! Men vänta inte för länge, projektet pågår till sommaren 2022.

Välkommen att höra av dig med dina idéer!

Lina Byström
Mark- & exploateringsingenjör
0687-165 53