Backstabränna – nytt bostadsområde i Klövsjö

Ett attraktivt permanentboende mellan sjö och fjäll i Sveriges vackraste by

Med fantastisk utsikt över Klövsjö och dess natur samt närhet till både skola, affär och skidbackar planerar Bergs kommun för ett nytt bostadsområde för permanentbostäder. Området ligger vackert inbäddat i södra änden av Klövsjön, mellan Klövsjö by och skidområdet.

Trygghet & äventyr på en och samma plats - Ta del av vår vision med Backstabränna

Det nya bostadsområdet, Backstabränna, planeras för att kunna erbjuda attraktiva permanentboenden mellan sjö och fjäll i Sveriges vackraste by. Med sitt avskilda läge är området perfekt för friluftsintresserade barnfamiljer och andra med önskan om att kunna vakna varje dag med fjällen som närmaste granne, utan att göra avkall på vardagens behövligheter. Skola, matvaruaffär och skidbackar ligger nämligen bara några minuter bort.

Ett modernt hem som andas tradition

Med utgångspunkt i Klövsjös gamla kultur- och jordbruksbygd planeras Backstabränna för att skapa ett modernt bostadsområde som harmonierar med de gamla gårdarnas uttryck och formspråk.

I området planerar vi för åtta småhustomter samt ett mindre område med två flerfamiljshus som möjliggör upp till åtta lägenheter.

Visionen är att tomterna på Backstabränna ska ha väl tilltagna ytor och förutsättningar att uppföras i gårdsstrukturer som knyter an till traditionen i bygden. Vi ser att tomterna ska ge utrymme för dina behov, kanske längtar du att få odla dina egna grönsaker och behöver utrymme för odlingsbäddar eller ett växthus?

Om du är företagare och entreprenör är du i gott sällskap i bygden och på Backstabränna ska du ha förutsättningar att bedriva en mindre verksamhet. På varje tomt vill vi möjliggöra för en liten gäststuga, bagarstuga, ateljé, salong eller varför inte ett gårdskontor för dig som kan och vill jobba på distans. 

Förberedd för vardagens äventyr

Med närheten till goda friluftsmöjligheter följer också behovet av goda förvaringsmöjligheter. Som boende på Backstabränna ska det finnas förutsättningar att förvara såväl kanot som cyklar, skidor och bil under tak.

Längst slingrande grusgångar och omgiven av gärdesgårdar ser vi gärna ett promenadstråk från boendet ner till områdets gemensamma småbåtshamn.

Byggnadsmaterial & färgsättning

När vi arbetat med vår vision för Backstabränna, har vi sett framför oss ett enhetligt område med genomgående samma byggnadsmaterial och färgsättningar.

 • En traditionell lockläktspanel tillsammans med offerbräda närmast sockeln bidrar med skuggor och struktur till fasaden. Tillsammans skapar det ett levande intryck av byggnaderna.
 • En fasad som målas med faluröd slamfärg ger en vacker matt yta där strukturen i träet kommer fram. Att dessutom måla knutarna i samma kulör ger helheten ett enhetligt uttryck.
 • Höga fönster skapar ett generöst ljusinsläpp som når långt in i rummen, där spröjsen samt den ockragula färgen på dörrarna bidrar till den traditionella känslan.
 • Lika så bidrar de röda tegeltaken till att husen upplevs mer levande och de tydliga skorstenarna vittnar om möjligheten till en värmande kamin.

Var är vi just nu?

Under hösten 2020 arbetar vi med att ta reda på områdets förutsättningar där vi bland annat undersöker naturvärden, geologiska förutsättningar och trafikflöden. Vi tar även kontakt med organisationer och privatpersoner i närområdet för att lära känna området mer.

Under vintern 20/21 arbetar vi fram ett planförslag som kommer ställas ut på ett samråd. Där ges möjlighet att komma med tankar och idéer på hur planförslaget skulle kunna utvecklas på bästa sätt. Därefter justeras planhandlingarna och ställs på nytt ut i en granskning. Först därefter tas planförslaget vidare för antagande.

Under planarbetets gång kan det komma fram synpunkter och omständigheter som leder till att förslaget till detaljplan får en annan inriktning eller utformning än det ursprungliga förslaget och tidplanen.

Tidsplanen i korthet

 • Hösten 2020: Kartläggning. Mål och visioner tas fram för Backstabränna.
 • Försommar 2021: Detaljplan. Ett planförslag har arbetats fram i en demokratisk process och antas.
 • Hösten 2021: Infrastruktur. Vägar, vatten & avlopp, el och fiber byggs ut i området. Fastigheter bildas. 
 • Vintern 21/22: Söka bygglov. Ritningar tas fram och bygglovs söks för respektive fastighet
 • Våren 2022: Byggstart. De första husen på Backstabränna börjar förhoppningsvis byggas. 

Detta är Backstabränna i avstånd:

 • Klövsjö skola (F – 6): 2 km
 • Matvaruaffär: 2,4 km
 • Längdskidspår och idrottsplats: 700 meter
 • Skidområde med suverän utförsåkning: 2 km
 • Svenstavik med service och handel: 36 km (nås på cirka 30 minuter)
 • Östersund med flygplats och shopping: cirka 10 mil

Vägbeskrivning till Backstabränna

Hitta till Backstabränna från Klövsjöfjäll

 • Fortsätt förbi Klövsjöfjäll längst Börtnanvägen, kör 1,5 km
 • Sväng höger in på Sågvägen, kör ca 400 m
 • Parkera bilen på utsedd parkering
 • Gå 150 meter mot sjön så anländer du till området

Hitta till Backstabränna från ICA Klövsjö

 • Kör söderut längst väg 316, kör ca 700 m
 • Sväng höger till Byvägen, kör 400 m
 • Sväng vänster till Östbacksvägen, kör ca 100 m
 • Sväng vänster till Sågvägen, kör 1,3 km
 • Parkera bilen på utsedd parkering
 • Gå 150 meter mot sjön så anländer du till området

Ladda hem vår broschyr om Backstabränna

Vi har tagit fram en broschyr som beskriver både Backstabränna och Klövsjöbygden.

Klicka här för att ladda hem broschyren (PDF)

Kontakt

Jone Johnsson
Bostadsutvecklare
0687-162 30

Illustration som visar ett exempel på Backstabrännas hus. Faluröda hus som är omgiven av gärdesgård och träd. Kvinna som går längst en grusgång mot bostadshuset.

Illustration: Månsson & Hansson AB