Samarbete fick skolan att växa

På fem år gick skolan från nedläggningshotad till för liten

Hur får man en skola att gå från nedläggningshotad till att behöva byggas ut på fem år? Svaret stavas engagemang, viljekraft och samarbete. Klövsjö by har lyckats med bedriften att på kort tid skapa en positiv utveckling som präglas av framtidstro. Sommaren 2019 stod den nya utbyggnaden av skolan klar.

2012 såg prognosen för Klövsjö skola dyster ut. Antalet elever var för få för att kunna säkerställa kvaliteten på undervisningen och skolan var därmed nedläggningshotad. Som en motaktion togs ett initiativ till en dialog mellan kommunen och byn för att reda ut vad man tillsammans skulle kunna göra för att undvika att skolan lades ner. Kommunen lovade att skjuta upp beslutet kring nedläggningen medan byn själv fick i uppdrag att jobba för ökad inflyttning av barnfamiljer.

Byborna samlades och gjorde en gemensam åtgärdslista. Under de nästkommande åren kämpade man för att få de tomma husen i byn att hyras ut eller säljas så att inflyttande barnfamiljer skulle ha någonstans att bo. Med gemensamma ansträngningar lyckades man avvärja nedläggningshotet och skolan har sedan dess blomstrat.

Fem år senare var det dags igen – fast tvärtom.

Efter några år hade skolan helt plötsligt blivit för trång och behövde byggas ut. Barnantalet hade stigit rejält och en utbyggnad av skolan beslutades för att möta den nya efterfrågan. Inför skolstarten 2019 stod den nya byggnaden klar, dessutom renoverades den gamla skolbyggnaden. Karin Ryder är bybo och lärare på Klövsjö Skola. Hon är en av dem som engagerat sig i frågan och sa såhär inför utbyggnaden av skolan:

– I årskurs 1-4 har vi idag tolv barn. Två av dem är ”ur-Klövsjöbor”. Resterande är hemflyttare eller hitflyttare. Hade vi haft otur hade vi alltså bara haft två barn i årskurs 1-4 nu. Till hösten [2019, reds. anm.] kanske vi får ytterligare fyra nya barn till Klövsjö skola. Två familjer vill flytta hit men bostäder är fortfarande en svår nöt att knäcka”. Det berättar Karin Ryder, lärare i årskurs 1-3 på Klövsjö skola.

Fakta om Klövsjö skola:

"På Klövsjö skola arbetar vi mycket med utomhuspedagogik och nyttjar vår fina skolskog under alla årstider. Vi strävar efter att få in rörelse under varje dag, på rasterna kan man vintertid åka pulka, skridskor eller längdskidor. Vi arbetar även tematiskt med det som finns i barnens närmiljö."

Läs mer om Klövsjö skola på berg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.