Renen som planetskötare

En storslagen fjällmiljö börjar i renens fotspår

Under mycket lång tid har renarna vandrat i våra fjäll och forskning visar nu att deras levnadsvanor hjälper till att motverka effekterna av klimatförändringarna. En storslagen fjällmiljö är inte längre en självklarhet, men förändringen börjar i renens fotspår.

JÄMTLANDSFJÄLLEN är det område i Sverige där klimatförändringarna har gått snabbast mellan 2002 - 2016. Vintrarna har blivit varmare, snötäcket har blivit tunnare och kortvarigare och tjälen mindre djup. Buskar växer allt högre upp på fjället vilket innebär risker både för den biologiska mångfalden och landskapsbilden. En storslagen fjällmiljö är ett av Sveriges miljömål och en tillgång som en stor del av länets besöksnäring vilar på.

MEN RENEN är en utmärkt planetskötare som hjälper till att motverka samtliga negativa effekter. Renarna på fjället äter buskarna, håller landskapet öppet och bibehåller fjällfloran. De motverkar till och med temperaturhöjningen genom sitt betande. Ju kortare de kan hålla buskar och ris desto mer värme reflekteras tillbaka ut i atmosfären. Effekten av renbetet är så stor att den kan ha betydelse på regional nivå, det visar aktuell forskning.

I EN RAPPORT från Naturvårdsverket skrivs att de samiska traditionella kunskaperna och renskötselns framtid är avgörande för att nå miljökvalitetsmålet om en storslagen fjällmiljö. Samernas synsätt, att människan är en del av naturen, leder till ökad hållbarhet i nyttjandet av skog och fjäll. I praktiken innebär det att man visar respekt, man lämnar inga spår och man tar inte mer än man för stunden behöver. Man förvaltar istället för att förbruka, så att nästa generation har något att leva av.

Läs mer:
Allemansrätt på fjället

Fjällen är ett kulturlandskap, inte minst ett samiskt kulturlandskap. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om hur du visar hänsyn för djur och natur på fjället.

Naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reportaget publicerades i magasinet Bergsliv 2020

Foto: Åsa Eklund