Fjällflytt

Storsjö & Ljungdalen satsar på utveckling

I Ljungdalen filmas, fotas och skrivs det texter om hur bra det är att bo och leva här. För nu satsas det för fullt på att öka antalet unga invånare och behålla skolan. Fjällflytt heter det Leaderprojekt som just nu är i uppbyggnadsfasen och som förhoppningsvis ska ge frukt inom något år.

– Får vi fyra nya barnfamiljer att flytta hit så är vi nöjda, då kommer skolan att kunna vara kvar, säger Catrine Tengqvist som är projektledare och initiativtagare till Fjällflytt.

Fjällflytt ser dagens ljus

I december 2017 bjöd Ljungdalens och Storsjös byalag tillsammans med Ljungdalens hembygdsförening in till stormöte och Catrine Tengqvist presenterade idén om en Leaderansökan för att få fler att vilja flytta till Ljungdalen.

– Vi kommer inom projektet ta fram en webbsida, filmer för sociala medier samt bjuda in intresserade familjer att testa Ljungdalen, säger Catrine Tengqvist.

I slutet av 2018 var 1,1 miljoner från EUs jordbruksfond för lantbruksutveckling beviljade och i januari började man jobba aktivt. Tillsammans med Gunvi Hellström Åström och Birgitta Skott har det därefter varit hög aktivitet med att fylla hemsidan med innehåll, inventera bostäder och driva projektet framåt.

Livet får ny mening

Det är många parametrar som ska passa in när familjen ska flytta. Catrine är själv en inflyttare till Ljungdalen. Hon har bott i Bryssel, Helsingfors och London men också i Östersund.

– I Ljungdalen hittade jag en ny mening med livet. Att bo i en liten by gav mig ett nytt socialt sammanhang där jag själv skapade min vardag tillsammans med byborna och min familj. Jag kom absolut ur det berömda ekorrhjulet och varje dag fick en mening. Fjället, bäcken och pimpelfisket väntade på oss bakom knuten. Vardagen blir fylld av spännande aktiviteter, berättar Catrine Tengqvist.

Skolan är centrum i byn

På Ljungdalens skola går 15 elever från Förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar 2,5 lärare och lärargruppen har behörighet i alla ämnen.

– Skolan är helt fantastisk. Jag ser verkligen bara fördelar med en fungerande byskola, säger Catrine Tengqvist.

Anneli Johansson Back, lärare på Ljungdalens skola, håller med. Hon har jobbat som lärare i 23 år och sedan 2004 i Ljungdalen.

– Jag ser att barnen här är trygga, de har kompisar i alla åldrar och de har alltid nära till en vuxen. Vi har möjlighet att ge dem stöd på deras nivå. Vi har tid att se alla elever individuellt och kan alltid ge extra material till de som behöver eller backa och repetera om eleven behöver det, säger Anneli Johansson Back.

Projektet Fjällflytt

I två år pågår Leader-projektet men den största verksamheten sker år ett. Webbplatsen www.fjallflytt.se lanseras i juni och marknadsföringen i de sociala medierna sätter fart under sommaren.

– Redan runt påsk hade vi öppet hus på skolan och bjöd in stugägarna i byn och nu i sommar kommer vi bjuda in intresserade barnfamiljer till en prova-på-helg.

Nu hoppas initiativtagarna på att de bybor eller utomsocknesboende som har obebodda fastigheter hör av sig så att ett bra utbud ska finnas för dem som är intresserade. Utmaningen är att tränga igenom med sitt budskap och att hitta de människor som vågar ta steget. Att det finns jobb i Ljungdalen är Catrine inte orolig för, men det handlar om att potentiella inflyttare ska se hela bilden.

– Det här är inte bara en liten by i Norrlands inland. Det här är ett fantastiskt liv vi erbjuder. Har man inte bott i en fjällby permanent så vet man inte vad det innebär. Vi måste hitta sätt att förmedla den känslan, avslutar Catrine Tengqvist.

Läs mer om Fjällflytt

Reportaget publicerades i magasinet Bergsliv 2019