Bergsgården visar vägen för mångfald

Praktikplatser är vägen för både integration och rekrytering.

Äldreomsorgen behöver personal. Nyanlända vill ha jobb. Det har korttidsboendet Bergsgården i Svenstavik tagit fasta på och har välkomnat många som velat jobba hos dem.

Henock Mekonen började som praktikant, utbildade sig till undersköterska och har nu fast jobb.

– En fast tjänst har betytt mycket för mig. Jag kan planera mitt privatliv och jag har kunnat köpa ett hus och skapat mig ett liv här, säger Henock Mekonen.

Efter några års praktik och utbildning fick han jobb på Bergsgården för två år sedan, en bra väg in i samhället för honom.

– Jag har lärt mig både språket och det mesta om hur svenska samhället fungerar här på Bergsgården.

Här hör jag och övar svenska språket hela tiden. När jag pratar med de äldre och personalen lär jag mig allt möjligt om samhället, om jakt, bröllop, begravningar, Försäkringskassan, semester och mycket annat, säger Henock Mekonen.

Korttidsboendet Bergsgården i Svenstavik har tagit emot ett 15-tal praktikanter med utländsk bakgrund. Syftet med praktikarbetet är tvådelat, både att underlätta integration och rekrytering.

– Vi välkomnar alla som vill jobba inom äldreomsorgen. Alla resurser måste tas till vara, det spelar ingen roll varifrån man kommer, säger Berit Moe, enhetschef Bergsgården.

Först med språkombud

Bergsgården jobbar målmedvetet och konsekvent för att få in fler nyanlända i äldreomsorgen och är först i kommunen med att utbilda språkombud. Språkombudsutbildningen var en ögonöppnare för personalen och betydelsefull för utvecklingen enligt Gisele Kayitesi, som är en av dem som gått utbildningen.

- Efter att jag gick språkombudsutbildning upplever jag att det blivit en förändring i attityd hos personalen. Vi pratar mycket om integration och på vilka olika sätt man kan jobba med det. Personalen har också fått mer kunskap om hur det är för oss som kommer hit. Det finns helt enkelt en ökad medvetenhet om integration överhuvudtaget, säger Gisele Kayitesi, vårdbiträde och språkombud.

Att vara språkombud kan handla om allt ifrån att hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning till att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska. Syftet är att ge arbetsplatserna bättre förutsättningar att arbeta språkutvecklande såväl på individuell som på organisatorisk nivå. Bergsgården har till exempel skapat en handlingsplan som innefattar allt från förenkling av checklistor och rutiner till arbete med attityder och schemalagd handledningstid.

– Från början var vi i personalen lite reserverade. Det fanns en oro över hur det skulle gå med språket, om vi skulle förstå varandra. Nu när vi jobbat medvetet och strukturerat med att ta emot praktikanter är all oro borta. Vi ser att det fungerar. Hela arbetsgruppen har mycket roligt tillsammans! Praktikanterna berikar både mig personligen och arbetsplatsen, säger Marlene Sundh, undersköterska och handledare.

Gisele Kayitesi har jobbat på Bergsgården i tre år och alltid känt sig väl mottagen men hon har också mötts av oro hos de äldre.

– Jag blev lite förvånad när jag skulle hjälpa en vårdtagare och personen ropade rakt ut: Nej, jag vill inte ha hjälp av dig! Varför då undrade jag. Du är ju svart! Jag svarade; ja, jag är svart men jag är snäll. Men det var bara i början, när allt var nytt för oss allihopa. Nu känner vi varandra och jag blir jättebra bemött av alla, säger Gisele Kayitesi.

Lilly Hammargård bor mestadels hemma i Rätansböle men bor också periodvis på Bergsgården, hon är positiv till arbetet med praktikanter.

– Det är jättebra att de får jobb. För mig spelar det ingen roll varifrån personalen kommer, huvudsaken är att jag får hjälp, säger Lilly Hammargård.

SFI + praktik = bra kombo

Mussa Said Anwar har praktiserat i ett drygt halvår och hoppas få en tjänst så småningom. Han går två dagar i skolan på SFI-undervisning (Svenska för invandrare) och tre dagar på Bergsgården.

– Kombinationen med SFI-undervisning och praktik är bra. På skolan lär jag mig läsa och skriva teoretiskt och på Bergsgården får jag öva praktiskt, det är bra för mig. Det var svårt att förstå allt i början men jag har fått bra stöttning av personalen, nu kan jag hjälpa vårdtagarna med i stort sett allt. Jag jobbade som vårdbiträde i Eritrea och vill fortsätta med det här, säger Mussa Said Anwar.

Trots att Bergsgården har behov av att rekrytera skyndar man långsamt med att anställa praktikanter.

– Vi har sett att de nyanlända måste få gott om tid på sig. De själva vill helst börja jobba som ordinarie personal på en gång, från dag 1. Men jag har varit noga med att det måste få ta tid att komma in i jobbet, de måste förstå uppdraget helt och hållet och kommunicera på svenska. Det är jätteviktigt att de både kan prata och skriva svenska om de ska kunna jobba självständigt, det är bland annat därför vi satsar så mycket på både handledare och språkombud, säger Berit Moe, enhetschef Bergsgården.

Henock Mekonen tror att det skulle vara bra om flera arbetsplatser arbetade som Bergsgården.

– Det är det bästa sättet att snabbt lära språket och komma in i samhället. När vi som börjat som praktikanter sedan får fast anställning kan vi också vara stöttande förebilder för nya praktikanter, säger Henock Mekonen.

Reportaget publicerades i magasinet Bergsliv 2017

Är du nyfiken på ett liv i Berg? Vi hjälper dig ta steget!

Vi vet att det finns många funderingar inför en flytt. Då är det bra att det finns någon som kan bidra med stöd och svar på frågor.

Kontakta gärna vår inflyttarservice om du vill ha aktuell information om exempelvis lediga bostäder och lokaler, eller hjälp med exempelvis kontakter med skola, förskola eller det lokala näringslivet.

Klicka här för kontaktinfo till inflyttarservice

Logotyp för Region Jämtland Härjedalen

Detta reportage delfinansieras av Region Jämtland Härjedalen. Läs mer på tasteget.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.